Kwart studenten komt bedrogen uit

Verwachting van opleiding niet in overeenstemming met werkelijkheid

Heemskerk, 25 maart 2013 - De verwachtingen die studenten in het hoger onderwijs hebben van hun opleiding komt in 27% van de gevallen niet of slechts gedeeltelijk uit. Dit blijkt uit onderzoek van Intostudies.nl onder 1233 (voormalig) studenten.

Opleidingen blijken in veel gevallen minder praktijkgericht te zijn dan van tevoren gedacht. Zo geeft een van de studenten aan: “Er werd mij voorgedaan alsof de opleiding veel economie zou bevatten en zeer verbonden was met de praktijk, wat gewoon een leugen is.” Ook hebben deze studenten veelal andere verwachtingen van het niveau van de opleiding: “Ik had gehoopt op meer contacturen, meer verdieping, meer uitdaging”, aldus een andere student. Daarnaast vallen de organisatie, begeleiding en sfeer de studenten soms tegen.

Onderbouwde studiekeuze lastig
Het maken van een onderbouwde studiekeuze op basis van de juiste verwachtingen is nog steeds erg lastig. De informatie die nu beschikbaar is, en waarop de meeste (aankomende) studenten hun studiekeuze bepalen, blijkt vooral afkomstig van hogescholen en universiteiten. Deze informatie is lang niet altijd volledig en objectief. Ook is het moeilijk om met behulp van deze informatie de verschillende instellingen, opleidingen en vakken te vergelijken op punten als inhoud, moeilijkheidsgraad, tijdsbesteding, organisatorische kwaliteit en kwaliteit van docenten.

Maatregelen kabinet
Toch wordt een realistische en onderbouwde studiekeuze steeds crucialer. Overstappen of uitlopen van opleiding is er namelijk bijna niet meer bij. In studiejaar 2014-2015 wordt het sociaal leenstelsel ingevoerd; studenten krijgen dan geen basisbeurs meer, maar een studielening. Ook is het kabinet van plan om per 1 januari 2016 de ov-studentenkaart af te schaffen en een ander vervoersarrangement in te voeren.[1] Naast financiële maatregelen hebben hogescholen en universiteiten in de studiejaren 2013-2014 en 2014-2015 de mogelijkheid studenten zelfs in het tweede of derde studiejaar van een bindend negatief studieadvies te voorzien. Bovendien stelt het kabinet voor toelatingseisen te verscherpen en de aanmelddatum waarop middelbare scholieren hun studiekeuze doorgeven te vervroegen van 1 september naar 1 mei.[2]

Intostudies.nl: reviews over hoger onderwijs
Intostudies.nl is hét platform dat studenten helpt goed onderbouwde studiekeuzes te maken. Op dit platform delen huidige studenten hun ervaringen in het hoger onderwijs door inhoudelijke reviews te geven. Over bachelor- en masteropleidingen, minoren, keuzevakken en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Intostudies.nl stelt de, nu al meer dan 1500, verschillende reviews beschikbaar en schept hiermee een realistisch beeld voor (aankomende) studenten. Zo draagt het platform actief bij aan lagere studie-uitval, minder frustratie, een kortere studietijd en lagere studieschulden.

[1] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/nieuw-stelsel-studiefinanciering
[2] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating