Overheid laat jaarlijks 250 miljoen euro liggen

Uit de tijdens Prinsjesdag bekendgemaakte rijksbegroting blijkt het kabinet het hoger onderwijs op het gebied van de bezuinigingen te ontzien. Ondanks ombuigingen en voorzichtige investeringen door het Nationaal Onderwijsakkoord, laat de overheid ieder jaar toch vele miljoenen liggen. Verkeerde studiekeuzes in het hoger onderwijs kosten de overheid jaarlijks minimaal 250 miljoen euro. Betere voorlichting aan studenten levert volgens Intostudies.nl een besparing op van tientallen miljoenen per jaar.

In het hoger beroepsonderwijs stopt 31%[1] van de studenten in het eerste jaar of wisselt van studie. Met een instroom van 100.000 studenten in 2012 gaat het hier om 31.000 studenten. In het wetenschappelijk onderwijs ligt het percentage op 18%[2]. Het aantal studenten dat in het eerste jaar uitvalt of overstapt komt met een instroom van 43.000 studenten in 2012 op 7.700. Al deze studenten, die een verkeerde studiekeuze in het hoger onderwijs maken, kosten de overheid per jaar minimaal 250 miljoen euro[3]. Wanneer we de verkeerde studiekeuze echter doortrekken, is ons land jaarlijks meer dan zes miljard euro kwijt aan verkeerde studiekeuzes[4]. De belangrijkste reden hiervoor is dat studenten door hun verkeerde keuze langer studeren en daardoor pas later beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

 

Verkeerde studiekeuze verklaard

Het maken van een onderbouwde studiekeuze op basis van de juiste verwachtingen is nog steeds lastig. De informatie die nu beschikbaar is, en waarop de meeste (aankomende) studenten hun studiekeuze bepalen, blijkt vooral afkomstig van hogescholen en universiteiten. Deze informatie is lang niet altijd volledig en objectief. Ook is het moeilijk om met behulp van deze informatie de verschillende instellingen, opleidingen en vakken te vergelijken op punten als inhoud, moeilijkheidsgraad, tijdsbesteding, organisatorische kwaliteit en kwaliteit van docenten. Een verkeerde keuze is snel gemaakt. Uit een aantal onderzoeken en adviesrapporten blijkt dat (aankomende) studenten behoefte hebben aan ‘het echte werkelijke beeld van een opleiding en niet alleen de positieve verhalen’[5].

 

Intostudies.nl vertelt het hele verhaal

Intostudies.nl is hét platform dat studenten helpt goed onderbouwde studiekeuzes te maken. Op dit platform delen huidige studenten hun ervaringen in het hoger onderwijs door in klare taal inhoudelijke reviews te geven. Over bachelor- en masteropleidingen, minoren, keuzevakken en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Intostudies.nl stelt nu al meer dan 2000 verschillende reviews beschikbaar en schept hiermee een realistisch beeld voor (aankomende) studenten. Een aanvulling op de huidige informatievoorziening. Zo draagt het platform actief bij aan betere voorlichting wat leidt tot besparingen op de overheidsuitgaven aan het hoger onderwijs.

 

[1] www.vereniginghogescholen.nl

[2] Trendrapportage universiteiten 2000-2020, www.vsnu.nl

[3] Kosten uitval hbo = 31.000 studenten (31% van 100.000) * 6.400 euro (gemiddelde kosten hbo student voor de overheid, kosten uitval wo = 7.700 studenten (18% van 43.000) * 6.600 euro (gemiddelde kosten wo student voor de overheid).

[4] Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, 2010

[5] Inventarisatie studie- en beroepskeuzewebsites, evaluaties en beleidsaanbevelingen, 2012