WO-master Business Administration: Reviews & Ervaringen

De universitaire master of business administration wordt door zes verschillende universiteiten in Nederland aangeboden. In Amsterdam kan deze msc degree gevolgd worden aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam. Het gemiddelde aantal contacturen ligt rond de 10 uur per week. Een aantal studenten ervaart de master of business administration als wat te theoretisch en mist de verbinding met de praktijk. De organisatie van de universiteiten wordt over het algemeen als goed ervaren.

De overgang van HBO naar een pre-master of business administration wordt als lastig ervaren. Het niveauverschil met het HBO is erg groot en de begeleiding van de pre-master studenten laat nogal eens te wensen over. Ook het verschil in sfeer tussen HBO en WO wordt genoemd; op de universiteit is het formeler en minder persoonlijk.

Hieronder vind je de verschillende beoordelingen van studenten over hun master degree of business administration.