WO Master Rechtsgeleerdheid - Reviews en Ervaringen

De master rechtsgeleerdheid kun je volgen aan vijf verschillende universiteiten in Nederland. De Universiteit Leiden heeft relatief veel studenten die een master rechtsgeleerdheid volgen. Binnen de studie rechtsgeleerdheid kunnen er specialisaties gekozen worden richting bijvoorbeeld civiel recht, strafrecht en Europees recht.

Wat opvalt aan de ervaringen van de masterstudenten rechtsgeleerdheid is dat de contacturen minimaal zijn. Gemiddeld tussen de 5 en 10 contacturen per week. Dit terwijl studenten wel aangeven gemiddeld 35 uur per week aan hun studie te besteden. Daarnaast wordt er vooral door studenten rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden aangegeven dat het niveau van de master behoorlijk hoog ligt, zeker in vergelijking met de bachelor rechtsgeleerdheid. Dit geldt ook zeker voor de pre-master studenten; deze geven aan dat het niveauverschil dat zij ervaren aanzienlijk is.

Om de individuele beoordelingen van studenten terug te lezen, kijk je hieronder voor de verschillende universiteiten die een masterrechtsgeleerdheid aanbieden.