Reviews over de Master Pedagogische Wetenschappen bij Rijksuniversiteit Groningen

Wil jij een Master Pedagogische Wetenschappen volgen in Groningen? Onderstaand vind je reviews over de master Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook staan er gemiddelde ratings van studenten over de opleiding Pedagogische Wetenschappen en de Rijksuniversiteit Groningen in het algemeen.

Reviews over Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen

Op dit moment zijn er nog niet voldoende reviews over deze opleiding ingevuld om statistieken te kunnen tonen. Volg jij deze opleiding of heb je deze al afgerond? Schrijf dan nu een review!

Studenten over Pedagogische Wetenschappen

De reviews zijn geschreven door studenten die de Master Pedagogische Wetenschappen volgen of hebben gevolgd. Kijk wat zij van deze masteropleiding vinden zodat je deze informatie kunt gebruiken bij je studiekeuze.

Volg je zelf de Master Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen? Review dan deze opleiding!

Reviews ouder dan 2 jaar

Hieronder vind je reviews over de Master Pedagogische Wetenschappen die ouder zijn dan 2 jaar, maar nog steeds relevante informatie kunnen bevatten. Houd er rekening mee dat er aanpassingen aan de studie of bij de universiteit doorgevoerd kunnen zijn. Hierdoor kunnen deze oudere reviews mogelijk informatie bevatten die niet meer van toepassing is.

Review van karlijn over Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2015

Welke bachelor heb je voor deze master gevolgd?

pedagogische wetenschappen

Waar gaat je opleiding over?

In deze opleiding gaat het over het verloop van de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en adolescenten in hun leefomgeving. De interactie tussen het kind en de opvoeder staat centraal. Ook houd je je bezig met actuele maatschappelijke opvoedings-vraagstukken

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

De opleiding komt overeen met de verwachtingen die ik had, wel mis ik de gespreksvoering, deze is niet uitgebreid aan bod geweest, wat wel een heel belangrijk onderdeel is van het werk later.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je universiteit?

De faciliteiten van je universiteit?

De organisatie van je universiteit?

Allen goed te bereiken, en goed georganiseerd

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De aansluiting van deze masteropleiding op je bacheloropleiding?

Het sluit goed aan op de bachelor, de master ga je de praktijk in en schrijf je je scriptie, van mij mag het nog wel iets meer in de praktijk.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

gedisciplineerd, gemotiveerd, zelfstandig.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Je moet het leuk vinden, zelfstandig taken kunnen uitvoeren en hier discipline voor hebben

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Pedagogische Wetenschappen en/of de Rijksuniversiteit Groningen?

Positief: Breed aanbod, zelf richting kiezen, eerst 2 van de 3 en daarna 1 specialisatie. Negatief: Van mij mag het meer in de praktijk nog omdat het toch best wel een praktisch beroep is uiteindelijk

- Verberg volledige review

karlijn Gehele opleiding | | ...

Positief: Breed aanbod, zelf richting kiezen, eerst 2 van de 3 en daarna 1 specialisatie. Negatief: Van mij mag het meer in de praktijk nog omdat het toch best wel een praktisch beroep is uiteindelijk...

+ Toon volledige review

karlijn Gehele opleiding | | ...

Review van S over Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2013

Welke bachelor heb je voor deze master gevolgd?

Algemeen Pedagogische Wetenschappen

Waar gaat je opleiding over?

Binnen deze master kan men kiezen uit 3 specialisaties, te weten: het jonge kind, jeugd en volwasseneneducatie & globalisering. Daarnaast zijn er verschillende keuzevakken te volgen, waaronder interessante workshops.
De specialisatie het jonge kind gaat over de wereld van het jonge kind en belangrijke overtuigingen die daarbij horen. Heden, verleden en de toekomst worden hierbij aan elkaar gekoppeld.
De specialisatie jeugd richt zich met name op verschillende jeugdgeneraties en de huidige jeugdcultuur.
Globalisering en volwasseneneducatie richt zich met name op volwassenenonderwijs over de gehele wereld en op wereldwijde veranderingsprocessen, zoals bijvoorbeeld emancipatie of institutionalisering.
De toetsingsvormen bestaan uit het schrijven van bookreviews en essays, presenteren en het maken van schriftelijke tentamens.
Tevens schrijf je een masterthesis die past bij je specialisatie en waarvan het onderwerp verder redelijk vrij is. Dit is een groot onderzoek van 30 EC's, waaraan je samen met een begeleider verdere invulling geeft.

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

De opleiding komt overeen met mijn verwachtingen, hoewel ik het in het begin ontzettend druk vond. Na de bachelor had ik verwacht dat de master iets minder hectisch zou zijn, maar niets was minder waar. Hier tegenover staat echter dat er nu alleen vakken gevolgd worden die bij je interesses aansluiten, dat maakt de master erg leuk en leerzaam.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je universiteit?

De faciliteiten van je universiteit?

De organisatie van je universiteit?

Enige punt van verbetering is het aantal studieruimtes en het aantal bruikbare computers.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De aansluiting van deze masteropleiding op je bacheloropleiding?

N.v.t.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

analytisch, beheersing Engelse taal, gedisciplineerd, gemotiveerd, nauwkeurig, zelfstandig.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Wanneer je ongemotiveerd en niet stressbestendig en gedisciplineerd bent zul je de studie niet halen. Ook is de beheersing van de Engelse taal van belang.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Pedagogische Wetenschappen en/of de Rijksuniversiteit Groningen?

Zie hierboven

- Verberg volledige review

S (24) Gehele opleiding | | ...

Na de bachelor had ik verwacht dat de master iets minder hectisch zou zijn, maar niets was minder waar. Hier tegenover staat echter dat er nu alleen vakken gevolgd worden die bij je interesses aansluiten, dat maakt de master erg leuk en leerzaam

+ Toon volledige review

S (24) Gehele opleiding | | ...

Review van Anonieme reviewer over Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2014

Mijn opleiding voorafgaand aan deze pre-master is?

WO Biologie UVA
PABO Zwolle (niet afgemaakt)

Wat kun je vertellen over het instroomprogramma?

Ik volg de specialisatie Orthopedagogiek. Die bestaat uit twee schakeljaren die verzorgd worden door de SPO in Groningen, gelieerd aan de RuG, en het derde masterjaar vindt direct bij de RuG plaats. Ondanks dat ik niet de juiste vooropleiding had kon ik toch instromen in het eerste schakeljaar met een verzwaard programma. Dat betekende dat ik vier extra vakken moest volgen uit HBO Pedagogiek curriculum. Samen waren die vier vakken bijna net zo veel studiepunten als een volledig schakeljaar, maar ik heb daarnaast toch een groot deel van het schakeljaar kunnen volgen en afronden. In mijn tweede studiejaar heb ik de overige eerstejaars vakken afgerond en al een aantal tweede jaars schakelvakken. Vanaf volgend studiejaar (2012-2013) is het niet meer mogelijk om al aan het masterjaar te beginnen voordat alle vakken met een voldoende zijn afgesloten; wel is het mogelijk om in februari in het masterjaar in te stromen.
Ik heb op het moment geen werk naast mijn studie maar wel een gezin en dat is goed te combineren, als je naast deze studie ook nog werkt blijft er wel erg weinig tijd over voor het gezin.

In hoeverre sluit je pre-master opleiding aan op je voorgaande opleiding?

Wat is je mening over het verschil in onderwijs tussen het HBO en WO?

HBO onderwijs is vanaf dag 1 veel praktischer, met de nadruk op doen, uitvoeren, werkstukken, presenteren, actief. Het WO onderwijs is heel veel leren, lezen, begrijpen, zo nu een dan een werkstukje, maar weinig praktijk. Dat komt pas aan de orde in het laatste masterjaar.

Wat is je mening over (de kwaliteit van) :

Colleges?

Docenten?

Begeleiding?

De kwaliteit van colleges is erg afhankelijk van de docent, zoals bij elke opleiding. Sommige docenten kunnen beter overbrengen wat de essentie is van het vak, anderen zien het onderwijs duidelijk als secondair en zijn weinig inspirerend. Door alle docenten de kwalificatie 'Matig' te geven doe ik er een groot aantal tekort! Door alle colleges de kwalificatie 'Goed' te geven ben ik te positief.

Is jouw overstap van HBO naar WO gegaan zoals je had verwacht? Waarom wel of niet?

Ja, ik zocht en vond in deze opleiding juist meer de verdieping die ik op de PABO miste. De ervaring van de praktijk hoop ik het laatste jaar op te doen.

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

analytisch, beheersing Engelse taal, gedisciplineerd, gemotiveerd, zelfstandig.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Analytisch: veel statistiek, methode en technieken
Beheersing Engelse taal: veel wetenschappelijke literatuur is uiteraard in het Engels
Gedisciplineerd: voor de meeste tentamens moet heel veel literatuur gelezen worden, als je daarvoor niet een planning maakt, soms voor meerdere tentamens in een week, of je daar niet aan houdt, wordt het lastig.
Gemotiveerd: dit is niet een studie die je 'even' naast je werk/gezin doet. Als je niet gemotiveerd bent lijkt het me onmogelijk om af te ronden.
Zelfstandig: de schakeljaren zijn officieel deeltijd jaren, colleges vinden plaats in de avonduren. Inhoudelijk zijn ze echter gelijk aan de dagopleiding, met veel meer colleges per vak. Er zit dus een grote component zelfstudie in.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van een overstap van HBO naar WO bij deze universiteit en opleiding?

Positief: goede administratieve organisatie, inschrijvingen, cijfers, financien etc. verlopen allemaal correct. Goede voorzieningen als bibliotheek, ICT, testotheek. Voldoende verdiepingsmogelijkheden. Een aantal positieve kenmerken verdwijnen helaas, het voltooien van een schakeljaar in twee studiejaren voor hetzelfde collegegeld bijvoorbeeld.
Negatief: het aansluiten bij de dagopleiding is soms wat geforceerd. Omdat dagopleiding en SPO vaak dezelfde tentamens krijgen en er ook vragen komen over de collegestof die niet in de literatuur behandeld wordt, zijn de powerpoints van de dagopleidingcolleges soms onderdeel van onze tentamenstof. Het zou prettiger zijn als de videobeelden zijn van deze colleges beschikbaar gesteld werden aan SPO studenten.

- Verberg volledige review

Anonieme reviewer Pre-master | | ...

ik zocht en vond in deze opleiding juist meer de verdieping die ik op de PABO miste

+ Toon volledige review

Anonieme reviewer Pre-master | | ...

Review van Anonieme reviewer over Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2013

De studierichting waar ik een review over wil geven is

Jeugdzorg

Waar gaat deze studierichting over?

Interventies en kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland

Komt deze studierichting overeen met de verwachtingen die je ervan had?

Ja, het was een hele leuke goede opleiding. Er is naast de studie veel ruimte om te verbreden bij bijvoorbeeld de studievereniging.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Wat is je mening over (de kwaliteit van) :

De colleges van je studierichting?

De docenten van je studierichting?

De aansluiting van deze studierichting op je opleiding?

Het niveau van deze studierichting?

-

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze studierichting succesvol af te ronden?

beheersing Engelse taal, gemotiveerd, ondernemend, samenwerken.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Je moet zelfstandig kunnen werken en veel engelse artikelen kunnen lezen

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van deze studierichting?

Binnen bachelorthese weinig ruimte voor eigen inbreng

- Verberg volledige review

Anonieme reviewer Studierichting | | ...

Er is naast de studie veel ruimte om te verbreden bij bijvoorbeeld de studievereniging

+ Toon volledige review

Anonieme reviewer Studierichting | | ...

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk het overzicht van alle opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen in Groningen en lees de reviews van studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

Rijksuniversiteit Groningen