Reviews over de Master Ondernemingsrecht bij Tilburg University

Wil jij een Master Ondernemingsrecht volgen in Tilburg? Onderstaand vind je reviews over de master Ondernemingsrecht aan de Tilburg University. Ook staan er gemiddelde ratings van studenten over de opleiding Ondernemingsrecht en de Tilburg University in het algemeen.

Reviews over Ondernemingsrecht aan de Tilburg University

Op dit moment zijn er nog niet voldoende reviews over deze opleiding ingevuld om statistieken te kunnen tonen. Volg jij deze opleiding of heb je deze al afgerond? Schrijf dan nu een review!

Studenten over Ondernemingsrecht

De reviews zijn geschreven door studenten die de Master Ondernemingsrecht volgen of hebben gevolgd. Kijk wat zij van deze masteropleiding vinden zodat je deze informatie kunt gebruiken bij je studiekeuze.

Volg je zelf de Master Ondernemingsrecht aan de Tilburg University? Review dan deze opleiding!

Reviews ouder dan 2 jaar

Hieronder vind je reviews over de Master Ondernemingsrecht die ouder zijn dan 2 jaar, maar nog steeds relevante informatie kunnen bevatten. Houd er rekening mee dat er aanpassingen aan de studie of bij de universiteit doorgevoerd kunnen zijn. Hierdoor kunnen deze oudere reviews mogelijk informatie bevatten die niet meer van toepassing is.

Review van Joey over Ondernemingsrecht aan de Tilburg University Tilburg

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2014

Welke bachelor heb je voor deze master gevolgd?

HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Waar gaat je opleiding over?

Mijn opleiding betreft rechten, meer specifiek ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord. Er wordt de mogelijkheid geboden om je te verbreden in verschillende facetten van het ondernemingsrecht. Daarnaast wordt men geleerd om problemen niet slechts vanuit juridisch oogpunt te benaderen, maar ook vanuit (rechts)economisch oogpunt.

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

Ja zeker. Alhoewel ik wat meer internationalisering in de opleiding had verwacht gezien het rechtsgebied en de arbeidsmarkt. Daarnaast is de verplichte stage een bijzonder pluspunt omdat je op die manier "gedwongen" wordt om de praktijk te ervaren en word je geholpen met je keuze voor je carrière.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je universiteit?

De faciliteiten van je universiteit?

De organisatie van je universiteit?

De werkplekken mogen worden uitgebreid. Tijdens de tentamenperiode is het veelal lastig om een werkplek, laat staan een pc, te bemachtigen.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De aansluiting van deze masteropleiding op je bacheloropleiding?

Voor mij was de overgang van HBO naar WO best een flinke stap. Door de aansluitende premaster kreeg je nog een jaar de tijd om de overstap te maken. Zo leerde je wat er van je verwacht werd en werd je klaargestoomd voor de master. Dit is ideaal, omdat je zo geen cijfers hoeft te verliezen in je master. Je hebt immers in je premaster de ruimte en tijd gehad om je voor te bereiden op het studeren op WO niveau.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

analytisch, gedisciplineerd, samenwerken, zelfstandig.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Dit zijn kwaliteiten die je moet hebben om de opleiding succesvol af te sluiten. Er wordt verwacht dat je zowel zelfstandig kunt werken als kunt samenwerken. Verder moet er discipline worden getoond omdat het best wel een drukke studie is, mede door de verplichte stage tijdens je opleiding. Het kan zijn dat WO studenten dit meer hebben dan HBO-ers, maar voor mij was het wel een hele omschakeling. De stressbestendigheid ligt in lijn met het voorgaande. Ook moet men analytisch sterk zijn om ingewikkelde casussen en je scriptie goed te doorgronden. Hier geldt tevens dat dit wel wordt aangemoedigd en begeleid door de universiteit.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Ondernemingsrecht en/of de Tilburg University Tilburg?

Positief: 1) Verplichte stage, 2) Betrokken docenten, 3) Kleinschaligheid, 4) Gevarieerdheid in tentamineren: mondeling, schriftelijk, take-home en open boek.
Negatief: 1) Weinig tijd voor thesisbegeleiding, 2) samenwerking in je master, waardoor je cijfer deels afhankelijk is van anderen.

- Verberg volledige review

Joey (23) uit Tilburg Gehele opleiding | | ...

Voor mij was de overgang van HBO naar WO best een flinke stap. Door de aansluitende premaster kreeg je nog een jaar de tijd om de overstap te maken. Zo leerde je wat er van je verwacht werd en werd je klaargestoomd voor de master...

+ Toon volledige review

Joey (23) uit Tilburg Gehele opleiding | | ...

Review van A over Ondernemingsrecht aan de Tilburg University Tilburg

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2014

Mijn opleiding voorafgaand aan deze pre-master is?

HBO Rechten

Wat kun je vertellen over het instroomprogramma?

De studielastverdeling (7 vakken eerste semester, 4 vakken tweede semester) laat te wensen over. Ook is het niet handig om alle derdejaarsvakken - die bovendien voortborduren op tweedejaars vakken uit het tweede semester - in het eerste semester aan te bieden, terwijl het tweede semester uitsluitend bestaat uit tweedejaars vakken. Verder laat de communicatie te wensen over - mijn klas werd al na een week opgeheven zonder dat ik daarover geïnformeerd werd - en val je als premasterstudent eigenlijk overal buiten de boot. Wil je in één jaar doorstromen zonder hiervoor verhoogd collegegeld te betalen? Dan ben je hier aan het goede adres. Verwacht verder niet al te veel service.

In hoeverre sluit je pre-master opleiding aan op je voorgaande opleiding?

Wat is je mening over het verschil in onderwijs tussen het HBO en WO?

Een wereld van verschil. Op het HBO lag de nadruk op de grote lijnen en de vaardigheden, terwijl op WO niveau wordt gediscussieerd over kleine details. Daarnaast moet je gewoon veel en veel meer doen. Meer stof, grotere vakken en een hoger tempo.

Wat is je mening over (de kwaliteit van) :

Colleges?

Docenten?

Begeleiding?

De docenten van UvT geven enthousiast en goed les. Ze zijn bevlogen en veelal verbonden aan de praktijk.

Is jouw overstap van HBO naar WO gegaan zoals je had verwacht? Waarom wel of niet?

Nee absoluut niet. Had meer begeleiding verwacht en had ook verwacht dat de UvT haar beloftes uit de voorlichting meer zou nakomen. Daarnaast heb ik de overstap gigantisch onderschat. Dit had de universiteit ook kunnen ondervangen door beter voor te lichten.

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

analytisch, gedisciplineerd, gemotiveerd, nauwkeurig, zelfstandig.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Je moet alles zelf doen. Zaken uitzoeken tot in detail en dat vergt veel discipline en motivatie.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van een overstap van HBO naar WO bij deze universiteit en opleiding?

Positief is dat je binnen korte tijd kunt doorstromen naar een WO master programma, de nadelen zijn denk ik al voldoende belicht in de vorige vragen.

- Verberg volledige review

A Pre-master | | HAVO - Economie & Maatschappij

Stel A een vraag!

Een wereld van verschil. Op het HBO lag de nadruk op de grote lijnen en de vaardigheden, terwijl op WO niveau wordt gediscussieerd over kleine details. Daarnaast moet je gewoon veel en veel meer doen...

+ Toon volledige review

A Pre-master | | HAVO - Economie & Maatschappij

Stel A een vraag!

Review van Vera Janssen over Ondernemingsrecht aan de Tilburg University Tilburg

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2012

Mijn opleiding voorafgaand aan deze pre-master is?

(VWO en) HBO Management, Economie en Recht

Wat kun je vertellen over het instroomprogramma?

Het programma bestaat uit een aantal vakken uit het eerste, tweede en derde jaar van de bachelor ondernemingsrecht, naar mijn mening een goede mix van vakken waar je op voortbouwt in de master. Het niveau van de vakken is pittig vergeleken met het HBO, maar goed te doen. Inhoudelijk een interessant programma.

In hoeverre sluit je pre-master opleiding aan op je voorgaande opleiding?

Wat is je mening over het verschil in onderwijs tussen het HBO en WO?

Het verschil in onderwijs is aanzienlijk groot, met name in de wijze waarop je met de lesstof dient om te gaan. Veel meer inhoud en diepgang wordt verwacht bij het WO. Deze overgang kan voor studenten lastig zijn, hoewel ik dat zelf niet ervaren heb. Goede HBO-studenten kunnen prima de overstap maken naar het WO via de premaster, mits goede motivatie en studieresultaten op het HBO.

Wat is je mening over (de kwaliteit van) :

Colleges?

Docenten?

Begeleiding?

Als student word je in het diepe gegooid en begeleiding met de overstap is er niet veel. Ik heb er zelf geen behoefte aan gehad, dus wellicht is er op verzoek wel begeleiding mogelijk, maar dit weet ik niet.

Is jouw overstap van HBO naar WO gegaan zoals je had verwacht? Waarom wel of niet?

Ja, het HBO was voor mij relatief makkelijk en op het WO heb ik de diepgang gevonden die ik zocht.

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

analytisch, gedisciplineerd, gemotiveerd, zelfstandig.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Vanwege het niveauverschil en de mate van zelfstandigheid die als WO student van je wordt verwacht.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van een overstap van HBO naar WO bij deze universiteit en opleiding?

Geen civiel effect mogelijk wanneer je vanuit HBO MER naar WO ondernemingsrecht gaat. Voor het behalen van civiel effect dien je eerst je master af te ronden (of althans tenminste 30ECTS te hebben behaald) waarna je nog bachelorvakken van rechtsgeleerdheid moet volgen, welke wat betreft niveau soms ver onder de mastervakken liggen.

- Verberg volledige review

Vera Janssen Pre-master | | ...

Het niveau van de vakken is pittig vergeleken met het HBO

+ Toon volledige review

Vera Janssen Pre-master | | ...

Review van Anonieme reviewer over Ondernemingsrecht aan de Tilburg University Tilburg

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2012

Welke bachelor heb je voor deze master gevolgd?

Ik heb de Bachelor Recht & Management gevolgd.

Waar gaat je opleiding over?

Mijn masteropleiding heeft betrekking op ondernemingsrecht. Hierbij kan worden gedacht aan het BV-recht en het NV-recht.

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

De masteropleiding komt overeen met mijn verwachtingen. Zoals ik had verwacht ga je vrij diep in op de werking en wetgeving omtrent concerns. Verder verkrijg je een inzicht omtrent de risicobeheersing van een onderneming, de wetgeving omtrent beurs-vennootschappen en de wetgeving van de Nederlandse kapitaalmarkt.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je universiteit?

De faciliteiten van je universiteit?

De organisatie van je universiteit?

De Universiteit van Tilburg beschikt in principe over goede faciliteiten maar uiteraard zijn er dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van computers in de bibliotheek.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De aansluiting van deze masteropleiding op je bacheloropleiding?

Over het algemeen heb ik een positieve indruk van de opleiding in het algemeen.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

analytisch, gemotiveerd, zelfstandig.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Aankomende studenten moeten over deze kwaliteiten beschikken omdat je in de master erg vrij wordt gelaten wat betekent dat je bijvoorbeeld zelf de stof eigen moet maken omdat bijvoorbeeld geen werkcolleges worden gegeven gedurende de Master. Verder dien je uiteraard gemotiveerd te zijn om de Master goed af te ronden. Er komt namelijk flink veel leerstof op je af. Tenslotte moet je beschikken over een goed analytisch vermogen om de tentamens met goed gevolg af te leggen.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Ondernemingsrecht en/of de Tilburg University Tilburg?

Positief: de leerstof, zeer interessant en bruikbaar voor de praktijk

Negatief: zeer lastig om binnen 1 jaar de Master af te ronden

- Verberg volledige review

Anonieme reviewer Gehele opleiding | | ...

zeer lastig om binnen 1 jaar de Master af te ronden

+ Toon volledige review

Anonieme reviewer Gehele opleiding | | ...

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Tilburg University

Bekijk het overzicht van alle opleidingen van de Universiteit van Tilburg in Tilburg en lees de reviews van studenten van de Universiteit van Tilburg.

Tilburg University

Vergelijkbare opleidingen