Wat kan Intostudies voor uw hogeschool of universiteit betekenen?

Intostudies is een onafhankelijke website waar studenten een review kunnen geven over hun opleiding en instelling in het hoger onderwijs. Met uitgebreide inhoudelijke verhalen van studenten geeft Intostudies een aanvullend beeld over een opleiding en instelling. Samen met hogescholen, universiteiten en andere partijen leveren wij een bijdrage aan betere studiekeuzes en minder uitval in het hoger onderwijs.

De kracht van Intostudies zit in de unieke, inhoudelijke en onafhankelijke reviews van studenten. Deze review is voor de studiezoeker een waardevolle aanvulling om een goed beeld te krijgen van een opleiding vanuit de ogen van een ervaringsdeskundige. De huidige generatie studiezoekers wil graag gebruikmaken van deze manier van informatievoorziening. Uit onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat aankomende studenten de behoefte hebben om de ervaringen van anderen te lezen (Inventarisatie studie- en beroepskeuzewebsites, evaluaties en beleidsaanbevelingen, 2012).

Intostudies biedt de hogeschool of universiteit een uitgelezen mogelijkheid om haar opleidingen onder de aandacht van studiekiezers te brengen. Er is geen krachtiger marketinginstrument dan de waardering van eigen studenten op een onafhankelijk platform. En dat helemaal gratis! Daarnaast geven de reviews een goed beeld hoe studenten over een opleiding denken. Meer reviews zorgen voor een beter onderbouwd en genuanceerder beeld voor studiekiezers.

Intostudies is vanaf maart 2013 in de lucht. Inmiddels hebben wij meer dan 2000 uitgebreide reviews verzameld . Meer dan 90% hiervan is positief tot zeer positief over zijn of haar opleiding. Maandelijks bezoeken meer dan 7.000 studiezoekers Intostudies en samen bekijken zij meer dan 25.000 pagina’s. Uiteraard groeien wij flink en hopen op termijn alle studiekiezers in Nederland te bedienen.

Ook andere partijen in de studiekeuzemarkt raken overtuigd van de meerwaarde van Intostudies. Wij werken samen met decanen en middelbare scholen, partijen als studiekeuze123, studie- en studentenverenigingen, studiekeuzekranten en verschillende overkoepelende organen. Ook instellingen in het hoger onderwijs hebben Intostudies ontdekt en werken mee om zichzelf goed te presenteren. Wij staan open voor input vanuit al deze partijen om aan ons gezamenlijke doel te werken; het verbeteren van de studiekeuzes en het verminderen van de uitval in het hoger onderwijs!

Uiteraard willen wij een zo’n compleet, realistisch en betrouwbaar mogelijk beeld schetsen van uw hogeschool of universiteit. Hiervoor zijn voldoende reviews onontbeerlijk. Voor het verzamelen van reviews vragen wij uw medewerking. Dit zou kunnen middels onze posters, een oproep via e-mail, intranet of social media of op een andere wijze. Samen zorgen wij voor een goed beeld van uw instelling voor de studiekiezers van Nederland.

Graag komen wij in contact met u om samen te werken!

Intostudies logo
 

 

Benningskamplaan 18
1911 LP  Uitgeest
+31 (0)6 49 87 48 26
info (at) intostudies.nl