Decentrale selectie

25 maart 2014 door Christien Pino

Selectie aan de poort
Steeds meer studies hebben een decentrale selectie of een “Selectie aan de poort”. Daar bedoel ik mee dat je voordat je aan de studie mag beginnen eerst geselecteerd wordt als de meest geschikte kandidaat. Voor deze studies zijn er vaak minder plaatsen dan studenten die de studie willen volgen.

Selectieprocedures
Dit is iets anders dan het loten van vroeger, of het eisen van een bepaald keuzevak of een N-profiel. Het betekent dat je aan gaat tonen dat jij een van de meest geschikte personen bent voor een bepaalde studie. De procedure begint met een aanmelding waarbij je, meestal gewapend met een portfolio, een curriculum vitae en een motivatiebrief, je interesse toont. Dan volgen gesprekken, kennistesten, talentesten, persoonlijkheidstesten, groep interacties etc. Natuurlijk veranderen de criteria per studie maar in ieder geval is de tijd voorbij dat het slagen voor je eindexamen voldoende aantoont dat je geschikt bent.

Alleen nog enkele studies?
Absoluut niet. Nu al kun je op de duo site grote lijsten vinden met HBO en Universitaire studies waarvoor je moet loten. Maar daarachter staat ook voor welk % er geselecteerd wordt. Staat er dan 100%, dan meld je je wel aan voor een lotingstudie maar is het daarnaast gewoon puur decentrale selectie.

Naast de genoemde lotingstudies op de Duo site zijn er veel meer studies die selecteren. Van oudsher moet je natuurlijk voor de kunstacademie en het conservatorium laten zien wat je in je mars hebt. Ook sommige hotelscholen kennen al lang zware selecties. Alle University Colleges, en dat worden er steeds meer, hebben zware selecties. Ook de studie International Business Administration in Rotterdam kent geen loting maar wel een selectie.

Ik voorspel dat binnen een paar jaar selectie op bijna alle studies van toepassing zal zijn.

Is er nergens een totaal overzicht van studies waarvoor een selectie geldt en waarbij de inschrijvingsdatums worden gegeven? Nee helaas. Het is zeer diffuus en het verandert iedere dag.

Let wel, ik heb het hier niet over de verplichtte screening van HBO opleidingen en Universiteiten waarbij eigenlijk nog niemand mag worden afgewezen. Die screening is afgedwongen door de overheid maar zullen zeker een andere vorm krijgen.

Waarom selectie?
Is het overdreven? Misschien, maar het is een reactie op uitvalpercentages van gemiddeld 35%, een gebrek aan stageplaatsen en een financieel systeem van de overheid die de opleidingen hiertoe aanzet. Bovendien is het natuurlijk een eerste stap om de student zich meer te laten verdiepen in de studie die hij/zij wil gaan volgen. Bij de selectiestudies is het uitvalpercentage beslist veel lager.

Een goede voorbereiding noodzakelijk
Bereid je goed voor op de selectie. Zorg voor inzicht in de criteria van de instelling, inventariseer de kwaliteiten die je onder de aandacht wil brengen. Maak een goed opgezette en foutloze motivatiebrief en een overzichtelijk cv en oefen goed voor de selectiegesprekken. Houd daarnaast het tijdspad goed in de gaten. Sommige procedures starten al in november – december.

Verspeel niet de kansen op de studie die jij wilt doen.
Mocht je ondersteuning willen bij de voordbereiding op de selectie, neem dan contact met mij op en stel je vraag. Voor meer informatie kun je kijken op http://ikkieseenstudiediemijpast.nl/selectiedossier/

Christien Pino – van Spaendonck

Selectiebegeleider