Reviews over de opleiding Human Resource Management bij Hogeschool van Amsterdam

Wil jij Human Resource Management studeren in Amsterdam? Onderstaand vind je reviews over de opleiding Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam. Ook staan er gemiddelde ratings van studenten over de opleiding Human Resource Management en de Hogeschool van Amsterdam in het algemeen.

Reviews over Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam

Uitvalpercentage van studenten Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam

Percentage dat binnen 1 jaar stopt met deze opleiding

50.3%

Landelijk gemiddelde

35%

Bron: Vereniging Hogescholen 2014

Studenten over Human Resource Management

De reviews zijn geschreven door studenten die de opleiding Human Resource Management studeren of hebben gestudeerd. Kijk wat zij van deze bacheloropleiding vinden zodat je deze informatie kunt gebruiken bij je studiekeuze.

Studeer je zelf de opleiding Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam? Review dan deze opleiding!

Reviews ouder dan 2 jaar

Hieronder vind je reviews over de opleiding Human Resource Management die ouder zijn dan 2 jaar, maar nog steeds relevante informatie kunnen bevatten. Houd er rekening mee dat er aanpassingen aan de studie of bij de hogeschool of universiteit doorgevoerd kunnen zijn. Hierdoor kunnen deze oudere reviews mogelijk informatie bevatten die niet meer van toepassing is.

Review van Rick Gouderjaan over Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2015

Waar gaat je opleiding over?

De opleiding HRM is zeer divers. Het eerste jaar worden alle facetten van HRM behandeld. In het eerste blok worden algemene zaken met betrekking tot personeel in organisaties behandeld. In zeven weken wordt de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel binnen organisaties in het kort aan de studenten voorgelegd en krijg je een indruk van wat HRM inhoudt. Ook worden de vakken Recht, Schriftelijke Vaardigheden en Basisinformatica Excel gegeven. Dit alles ter ondersteuning van het project, wat de leidraad is in het desbetreffende blok. Naast deze theoretische vakken krijgen studenten ook trainingen. Deze trainingen zijn per blok verschillend en leren de student vaardigheden aan betreffende samenwerking binnen een project en verschillende soorten gespreksvoering. Hierin ben je als student zeer actief bezig je vaardigheden te vergroten. Dit is niet alleen van groot nut in je toekomstige loopbaan, ook in het dagelijks leven heb je hier profijt van.
De overige drie blokken dit jaar behandelen de drie eerdergenoemde onderwerpen instroom, doorstroom en uitstroom uitgebreid. Deze onderwerpen zijn gekoppeld aan een project, een opdracht van een fictieve organisatie, die de studenten in projectgroepen moeten uitvoeren. Dit alles wordt weer ondersteund door de overige vakken Recht, Kengetallen (o.a.beloningssystemen en het berekenen van uitstroomcijfers) en de trainingen. Wat men vaak denkt en in het algemeen ook waarheid is, is dat HRM'ers niet van cijfers houden. Dit is echter wel een onderdeel van het curriculum, er wordt van de student verwacht dat hij of zij leert omgaan met Excel of bepaalde rekenmodellen betreffende bijvoorbeeld uitstroomcijfers en de gevolgen hiervan. Dit is voor een instroomde Havo- of MBO-student echter goed te doen.
In het tweede jaar, waarvan ik nu op de helft zit, gaat dieper in op organisaties. In het project wordt dieper ingegaan op de strategie, structuur, gedrag en veranderingen van en binnen een organisatie. Deze diepgang wordt over het algemeen fijn welkom geheten door de studenten, die na een jaar veel geleerd te hebben hier zeker aan toe zijn. Ook de vakken Business English en Juridische Vaardigheden maken deel uit van het eerste semester in jaar twee. Naast deze vakken worden ook dit jaar weer trainingen gegeven aan de studenten, dat gericht is op de individu (presenteren) en het groepsproces binnen een projectgroep (in jaar 2 blijven de projectgroepen het hele jaar hetzelfde).
In het tweede semester wordt er onderzoek gedaan naar de praktijk. In dit semester gaan de studenten ook daadwerkelijk naar de organisatie die zij al het hele tweede jaar behandelen. Van deze organisatie krijgen zij een opdracht die zij moeten uitvoeren. Zeer praktijkgericht, waarin je de opgedane theorie goed kunt gaan toepassen.
Het derde jaar bestaat uit een half jaar stage en een minor van ook een half jaar. Deze minor mag je zelf kiezen. Er zijn bij mijn weten vier HR-minoren, maar een minor van een andere sector kiezen is ook toegestaan, als er maar een link te maken is met HRM.
In het vierde jaar staat een onderzoeksopdracht van een half jaar en het afstuderen centraal. Hier kan ik echter niet veel over vermelden, dit ligt nog te ver voor me.

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

De opleiding heeft tot op heden voldaan aan de verwachtingen die ik er van had. Ik had het zelfs nog economischer voorgesteld, het is echter een perfecte mix tussen psychologie (gedrag van een mens ed) en economie (het reilen en zeilen van organisaties).

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je hogeschool?

De faciliteiten van je hogeschool?

De organisatie van je hogeschool?

Amsterdam is natuurlijk the place to be! Alleen daarom al is de locatie prachtig. De locatie waar HRM gegeven wordt, Wenckebachweg, ligt een klein kwartiertje van station Amstel af. De faciliteiten voor HRM zijn, afgezien van het aantal pc's (10 stuks), prima. Er is een gehele verdieping ingericht voor HRM-studenten met werkplekken en er bestaat een mogelijkheid tot het reserveren van lokalen. Het komt af en toe voor dat, vooral in de laatste weken van een blok, de computers allemaal bezet zijn. Echter hebben veel studenten een eigen laptop/netbook, waardoor hier weinig hinder van wordt ondervonden.
De organisatie van de hogeschool beperk ik tot de organisatie van HRM. Hier heb ik voornamelijk mee te maken. Onze opleidingsmanager is een zeer capabele vrouw, die 'leiding' geeft aan een enthousiast, persoonlijk betrokken en kwalitatief hoogstaande docentengroep. Binnen HRM is een aparte afdeling die alles omtrent de opleiding regelt. Hierbij kan gedacht worden aan het leveren van technische ondersteuning tot het communiceren van de roosterwijzigingen. Zij staan altijd klaar voor de student en zijn of haar vraag. Persoonlijke aandacht en wederzijds respect staan hier hoog in het vaandel, zoals in de gehele opleiding.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De praktijkgerichtheid van je opleiding?

Een deel van deze vragen is hierboven al behandeld. Wat betreft het niveau, dit is lastig te beantwoorden. Dit is namelijk zeer persoonlijk. Waar de ene student veel moeite voor moet doen, heeft een andere student dit zonder veel inspanning vrij snel voor elkaar. De student die er moeite voor moet doen wordt hierin ondersteund en de student die meer uitdaging zoekt kan deelnemen aan excellent programs en/of honour programs. Dit komt bovenop het standaard curriculum en moet voor meer uitdaging zorgen voor de student die dit nodig heeft.
De docenten zijn voor het grootste deel van een hoog niveau. De meeste komen uit het bedrijfsleven, maar hebben wel de vaardigheden hun kennis over te brengen op de studenten. De student wordt voor het grootste deel gegeven wat hij of zij verlangt. Heb je als student behoefte aan begeleiding, dan word je deze gegeven. Heb je behoefte aan vrijheid en kun je goed je eigen weg vinden, dan heb je genoeg aan de vaste contacturen met je studieloopbaanbegeleider. Zo is er voor ieder wat wils.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

kunnen presenteren, gemotiveerd, samenwerken.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

In zekere zin moeten aankomende studenten over alle kwaliteiten beschikken. Echter zijn aangevinkte kwaliteiten van cruciaal belang. Motivatie is zeer belangrijk. Ben je als student gemotiveerd, dan maak je het studeren zoveel leuker voor jezelf en ook voor je medestudent en docent. Motivatie maakt het studeren eenvoudiger, zonder dat je op niveau inlevert. Hiernaast is samenwerken ook zeer belangrijk. HRM is en blijft toch een mensen-ding. Je bent continue met mensen in contact. Een open houding ten opzichte van anderen en het accepteren van anderen in hierin erg belangrijk. Je werkt als student het gehele jaar samen met een projectgroep, samenwerking is dus van cruciaal belang om het jaar ook daadwerkelijk positief af te sluiten. Als laatste is het kunnen presenteren ook belangrijk binnen deze opleiding. Elk blok worden meerdere presentaties gegeven, die meetellen met het cijfer voor het desbetreffende vak. Hier worden ook trainingen voor gegeven, om de studenten hierin de ondersteunen en de fijne kneepjes aan te leren.
De overige competenties zijn ook allen van belang. Opvallend is echter dat in een projectgroep deze kwaliteiten allemaal bezit. Elk persoon voegt iets toe. De één is zeer gedisciplineerd en kan orde houden, de ander komt met de meest creatieve ideeën en weer een ander is zeer gericht op de details. Dit maakt het werken in projectgroepen ook zo ontzettend interessant. Je leert niet alleen van je docenten, je leert ook zeker van je medestudenten. Dit maakt je als mens completer, waar je in elke situatie profijt van hebt.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Human Resource Management en/of de Hogeschool van Amsterdam?

De positieve punten van mijn hogeschool en opleiding zijn de persoonlijke aandacht, de vakken die aansluiten bij de praktijk en ook gegeven worden door mensen uit de praktijk en het proces wat jou als mens completer maakt.
Over de negatieve punten heb ik toch wat langer moeten nadenken. Als ik wat zou moeten noemen, dan is het de soms wat theoretische stof. Er passeren meerdere modellen de revue die geleerd en toegepast moeten worden, wat soms wat 'taai' is. Dit zal echter bij elke opleiding het geval zijn en puur theoretische kennis is in bepaalde situaties belangrijk om toe te passen in de praktijk.

- Verberg volledige review

Rick Gouderjaan Gehele opleiding | | ...

een perfecte mix tussen psychologie (gedrag van een mens ed) en economie (het reilen en zeilen van organisaties

+ Toon volledige review

Rick Gouderjaan Gehele opleiding | | ...

Review van Romy over Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2015

Waar gaat je opleiding over?

Het vak HR en alle aspecten die op HR gebied voor kunnen komen. Voornamelijk gericht op de adviesfunctie van HR.

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

Niet, verwachte een hoger niveau van een HBO studie.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je hogeschool?

De faciliteiten van je hogeschool?

De organisatie van je hogeschool?

Elke dag heen en terug 10 minuten lopen naar school. Erg weinig computers aanwezig, geen bibliotheek, geen leuke omgeving om te leren. Roosters worden erg laat gemaakt, tentamen roosters worden erg laat gemaakt, problemen met lokalen en beamers.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De praktijkgerichtheid van je opleiding?

Examencommissie reageert erg laat. Het niveau van de opleiding is laag, makkelijke toetsen, kennis is tijdelijk en verdwijnt na het tentamen. Pas in het derde jaar stage, eerdere stage had er voor kunnen zorgen dat ik een beter beeld had gehad van HRM.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

kunnen presenteren, samenwerken, zelfstandig.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Samenwerken aangezien je in projectgroepen werkt. Kunnen presenteren aangezien er veel presentaties gegeven moeten worden waar je op beoordeelt wordt (niet slechts op de inhoud dus). Zelfstandig aangezien je aan (individuele) opdrachten buiten je lestijden om moet werken.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Human Resource Management en/of de Hogeschool van Amsterdam?

Positief: richt zich goed op NL taal. Leuke en goede leraren.
Negatief: ligging, gebouw, weinig faciliteiten, onderwerpen die in praktijk (bijna) nooit aan bod zullen komen, niet duidelijk waarom je bepaalde dingen leert, moeilijk om een duidelijk beeld van het daadwerkelijke vak te vormen, tentamen = momentopname, kennis verdwijnt redelijk snel. Weinig herhaling/toepassing. Weinig kennis op het gebied van financiën

- Verberg volledige review

Romy (20) uit Almere Gehele opleiding | | ...

Het niveau van de opleiding is laag, makkelijke toetsen, kennis is tijdelijk en verdwijnt na het tentamen. Pas in het derde jaar stage, eerdere stage had er voor kunnen zorgen dat ik een beter beeld had gehad van HRM...

+ Toon volledige review

Romy (20) uit Almere Gehele opleiding | | ...

Review van Merel Louter over Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2016

Waar gaat je opleiding over?

Eigenlijk in- door en uitstroom van personeel

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

Ja, ik vind het erg leuk. Wel heel erg veel theorie en modellen die naar mijn mening nooit meer gebruikt zullen worden.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je hogeschool?

De faciliteiten van je hogeschool?

De organisatie van je hogeschool?

De school is ruim tien minuten lopen vanaf het metrostation. Er is een kleine (dure) kantine. Laatst heb ik spit gehad en werd er meteen via het toetsbureau een speciale stoel voor mij geregeld zodat ik mijn tentamens toch kon maken.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De praktijkgerichtheid van je opleiding?

De sfeer was in het eerste jaar beter omdat je dan van projectgroepen wisselde en iedereen leerde kennen. Ik heb vanwege mijn thuissituatie nog wel redelijk vaak contact met de decaan, zij doet heel veel voor mij. Ook is mijn loopbaancoach heel aardig en doet hij veel voor ons als leerlingen.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

creatief, gedisciplineerd, kunnen presenteren, gemotiveerd, ondernemend, samenwerken.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Vooral samenwerken is een belangrijke factor, ik zit nu in mijn tweede jaar en moet het hele jaar met één groep werken.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Human Resource Management en/of de Hogeschool van Amsterdam?

Positief: goede vakbekwame studenten.
Negatef: Veel te veel theorie in jaar 2.

- Verberg volledige review

Merel Louter (22) uit Alkmaar Gehele opleiding | | HAVO - Natuur & Gezondheid

Stel Merel een vraag!

. Ik heb vanwege mijn thuissituatie nog wel redelijk vaak contact met de decaan, zij doet heel veel voor mij. Ook is mijn loopbaancoach heel aardig en doet hij veel voor ons als leerlingen...

+ Toon volledige review

Merel Louter (22) uit Alkmaar Gehele opleiding | | HAVO - Natuur & Gezondheid

Stel Merel een vraag!

Review van Jessy van den Boogaard over Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2013

Waar gaat je opleiding over?

Human Resource Management gaat over de in-, door- en uitstroom van personeel in organisaties. De opleiding geeft inzicht in twee kanten van het vak. De "harde" en de "zachte" kant. De harde kant bestaat uit vakken als organisatiekunde, arbeidsrecht en HR research (onderzoek). De "zachte" kant beslaat persoonsontwikkeling (reflectie), gedrag in organisaties en trainingen gespreksvaardigheden.

Verder is er de mogelijkheid om jaar 2 in het Engels te volgen en run je in jaar 4 een eigen adviesbureau met de studenten uit jouw jaar.

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

Grotendeels wel. Het is uiteraard lastig om iets te verwachten als je het nooit hebt ervaren. Belangrijkste verwachting die overeen is gekomen is het laagdrempelige contact met docenten, een inspirerende inrichting van de afdeling en de wijze waarop je aangemoedigd wordt om je eigen visie op het vak te weer te geven.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je hogeschool?

De faciliteiten van je hogeschool?

De organisatie van je hogeschool?

De contacturen verschillen zeer per jaar waarin je zit. In de eerste twee jaar zijn er relatief veel contacturen, maar name het jaar vordert en je de propedeuse fase passeert krijg je steeds meer autonomie.

De opleiding maakt onderdeel uit van de Hogeschool van Amsterdam en die organisatie laat het zo nu en dan nog aan de wensen over. Dat is het gevolg van groei en vele fusies in de loop der jaren. De HRM opleiding laat echter goed zien dat er een kleine organisatie binnen een grote bestaat en die voldoet ten zeerste aan de verwachtingen. Belangrijkste punt is daarbij het laagdrempelige contact met docenten en overige medewerkers.

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De praktijkgerichtheid van je opleiding?

College's bieden vaak uitkomst wanneer de literatuur het aan de wensen overlaat. Hoe effectief de colleges zijn verschilt echter per docent. De een is beter in het presenteren en uitleggen van de stof dan de ander.

Het grote pluspunt van de opleiding is de wijze waarop de soms droge en taaie literatuur in de praktijk wordt gebracht. Zo dien je elk kwartaal een adviesrapport in projectgroepen te maken en kom je in jaar twee voor echte opdrachtgevers te staan als bijvoorbeeld ING en het UWV.

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

creatief, gedisciplineerd, gemotiveerd, samenwerken.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Als je deze studie doet omdat je niets ander hebt kunnen vinden kun je beter direct stoppen. Het is dus van belang gedisciplineerd de opleiding te volgen. De helft van de 1e jaars doet dat niet en valt dan ook af.

Om succesvol de opleiding te doorlopen is het van belang dat je goed kunt samenwerken en dus sociaal vaardig bent. Groot deel van de tijd spendeer je namelijk in projectgroepen.

Stressbestendig is van groot belang om de vele projecten het hoofd te bieden. Meerdere vakken vragen soms gelijkertijd om de oplevering van projecten en dat kan de druk verhogen wanneer de planning afwijkt.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Human Resource Management en/of de Hogeschool van Amsterdam?

Positief: Inspirerend vaak, wat mogelijkheid geeft om je bepaalde specialismen eigen te maken. Tevens wordt vandaag de dag, met een vergrijzing van de arbeidsmarkt in het voor, het HR vak steeds belangrijker voor organisaties die succesvol willen zijn. Het er niet om wat, maar wie je in huis hebt.

Negatief: In het eerste jaar zul je veel moeten samenwerken met mensen die afvallen. Dat vraagt doorzettingsvermogen en geduld. Een vermoeiend maar leerzaam proces, je kiest immers je collega's later ook niet uit.

- Verberg volledige review

Jessy van den Boogaard Gehele opleiding | | ...

Het grote pluspunt van de opleiding is de wijze waarop de soms droge en taaie literatuur in de praktijk wordt gebracht

+ Toon volledige review

Jessy van den Boogaard Gehele opleiding | | ...

Review van Anonieme reviewer over Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam

(Verwacht) Jaar van afstuderen

2011

Waar gaat je opleiding over?

HRM

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

Minder zwaar dan ik dacht

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De locatie van je hogeschool?

De faciliteiten van je hogeschool?

De organisatie van je hogeschool?

De school is nu verhuisd, hoe het nu is weet ik niet

Wat is je mening over (de kwaliteit van):

De sfeer bij je opleiding?

De colleges van je opleiding?

De docenten van je opleiding?

De ondersteunende organen van je opleiding?

Het niveau van je opleiding?

De praktijkgerichtheid van je opleiding?

Veel stage en onderzoek

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

gedisciplineerd, kunnen presenteren, gemotiveerd.

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

Omdat alles heel zelfstandig is

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van Human Resource Management en/of de Hogeschool van Amsterdam?

Positief: klein en persoonlijk
Negatief: vrij gemakkelijk

- Verberg volledige review

Anonieme reviewer Gehele opleiding | | ...

Minder zwaar dan ik dacht

+ Toon volledige review

Anonieme reviewer Gehele opleiding | | ...

Voorkom een verkeerde studiekeuze...

Bekijk onze coaches!

Hogeschool van Amsterdam

Bekijk het overzicht van alle opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam en lees de reviews van studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Hogeschool van Amsterdam