Adverteren op Intostudies

Intostudies is de grootste online community binnen het vakgebied reviews over het hoger onderwijs. Wij bieden kwalitatieve, onafhankelijke en betrouwbare informatie voor studiekiezers.

Met meer dan 5.000 uitgebreide reviews proberen wij onze bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Intostudies is gestart in maart 2013 en momenteel bekijken onze bezoekers maandelijks meer dan 80.000 pagina's.

Adverteren via Intostudies is effectief. Dit komt door onze betrouwbare content en door betrokken bezoekers met een hoge studiekeuze intentie. Daarnaast bieden wij veel verschillende mogelijkheden om uw doelgroep te bereiken zoals bijvoorbeeld banners, advertorials en downloads voor het genereren van leads. De advertentiemogelijkheden en prijzen vindt u op onze tariefkaart

Bent u studiekeuze-adviseur? Dan kunt u een vermelding krijgen op onze studiekeuzebegeleidingpagina. Neem voor meer informatie contact op.

Graag komen wij met u in gesprek om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Neem voor de mogelijkheden en tarieven contact met ons op via info(at)intostudies.nl.